Üdvözöljük a


Megújuló Energia Szervezetek Szövetsége


honlapján


MEGHÍVÓKedves Tagtársunk!
A Megújuló Energia Szervezetek Szövetsége soron következő közgyűlését
2018. június 27-én, szerdán 10.00 órától tartja a
Szent István Egyetem Mezőgazdasági Eszköz-és Gépfejlődéstörténeti
Szakmúzeum Ovális termében
2103 Gödöllő, Páter Károly út 1.

amelyre ezúton tisztelettel meghívjuk.

Napirendi pontok:

  1. Elnökségi tájékoztató a Szövetség 2017 és 2018 évben végzett eddigi és a tervezett tevékenységről
  2. A 2017 évi beszámoló és mérleg megtárgyalása és elfogadása
  1. Új tagok felvétele
  1. Egyebek

Alapszabályunk X. 7. pontja értelmében, amennyiben közgyűlés határozatképtelen, úgy közgyűlésünket a kitűzött időpontot követően fél óra múlva (10.30 órakor) tartjuk, mely a megjelentek létszámtól függetlenül határozatképes.

Tájékoztatjuk, hogy a tag a közgyűlésen szavazati jogát törvényes képviselője helyett meghatalmazott képviselője útján is gyakorolhatja. A képviselő részére adott meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokirati formában írásba kell foglalni és azt a közgyűlés levezető elnökének a közgyűlés kezdetén át kell adni.

Budapest, 2018. június 12.

Tisztelettel

Tóth Boldizsár elnök s.k.

6197176350 0f9bd476a3 b

 

Szövetségünket 2016-ban hoztuk létre abból a célból, hogy egyesítsük a magyarországi megújuló energia területén tevékenykedő szervezeteket. A Szövetség ernyőszervezetként működik, egységesen képviseli a szakma érdekeit a különböző szervekkel történő találkozások, egyeztetések alkalmával. Szakmai támogatást biztosítunk a kormámyzati szerveknek is – természetesen akkor, ha erre igény mutatkozik.

Kapcsolatokat építünk a különböző nemzetközi szakmai szervezetekkel és át kívánjuk adni az ott szerzett ismereteket a hazai piac képviselői számára. Szakmai egyeztetéseket és konferenciákat kívánunk szervezni a megújuló energia ipar résztvevői számára, ahol természetesen számítunk minden érdeklődőre, szervre is.

© 2016 MESZSZ

Keresés