MAGUNKRÓL --> A MESZSZ-ről

A Megújuló Energia Szervezetek Szövetsége legfőbb célja:

Elősegíteni és a megújuló energiaforrások elterjedését és az az energiahatékonyság növelését. Politikailag független és hiteles szervezetként részt vesz a nyilvános szakmai vitákban, adatokat és szakvéleményeket biztosít az érintett piaci szereplők és politikai döntéshozók számára.

Az MESZSZ legfontosabb célkitűzései:

- a megújuló energiaforrások segítségével történő energiatermelés elterjesztése

- a megújuló energiaforrások segítségével történő villamos és hőenergia termelők, valamint az itt szükséges berendezések gyártói, forgalmazói és a szakterületen szolgáltatást végzők érdekeinek képviselete.

- tanulmányok és jelentések készítése

- mélyreható szakértői ismeretek hozzáférhetővé tétele a piaci szereplők számára a megújuló energetikai témákban

- az energia racionális felhasználásának javítása

- konferenciák, szemináriumok, fórumok, tudományos és ismeretterjesztő előadások szervezése, a hazai és külföldi tapasztalatok megismertetése és közvetítése

- kapcsolattartás és együttműködés a hazai és külföldi szakmai szervezetekkel

- a Szövetség céljaival egybeeső egyéni vagy csoportos szakmai-tudományos kutatás, ismeretszerzés, tanulmányút eseti támogatása

- a megújuló energiaforrások részarányának növelésével a környezet fokozottabb védelme

- környezetbarát magyar energiapolitika kialakításának elősegítése


A Szövetség alapszabálya:

Alapszabály letöltése